illustration

ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

برای افزودن دوره به سبد خرید و استفاده از سایر امکانات کارنامه آنلاین می‌بایست وارد حساب کاربری خود شوید.

بدن بازیگر 1

رضا کشاورز
۶۰۰٬۰۰۰ تومان
معرفی دوره
00:00:0000:00:00
۹ قسمت۰۱ ساعت و ۴۲ دقیقه و ۳۳ ثانیه
about teacher

بدن بازیگر 1

هر آنچه از بازیگر و رفتارهایش روی صحنه یا جلوی دوربین دیده می‌شود، بدن اوست. اندام‌ها مهمترین ابزارهای "بیان رفتاری" بازیگر به شمار می‌روند که در تکمیل "بیان گفتاری" یا دیالوگ و گاهاً بدون نیاز به آن در ارائه مفهوم و معنا کاربرد به‌سزایی دارند. بنا‌بر‌این پرورش و کنترل اندام‌ها نیاز به استمرار در تمرین و تکرار دارد تا بازیگر بتواند در موقعیت‌های نمایشی آگاهانه از بدن خود استفاده کند. بدین منظور در بخش نخست تمرین‌های پایه ارائه شده است که انجام دادن آنها در کنترل و کارکرد اندام‌ها تأثیرگذار خواهد بود.

دوره های مرتبط